logotype

Informacje o stronie


Admin poleca:

Buttony
CSky
CSky

Teraz online:


Uczestnicy: 0
Goście: 2


Reklama
Regulamin serwisu 2zlote.info


1. Uczestnictwo w serwisie
 • Aby zostać uczestnikiem programu 2zlote.info, należy mieć ukończone 13 lat i akceptować niniejszy regulamin.
 • W przypadku osób niepełnoletnich warunkiem uczestnistwa jest brak sprzeciwu rodziców lub opiekunów prawnych.
 • Rejestrując się w serwisie 2zlote.info użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz podległych regulaminów poszczególnych sekcji. Użytkownik, który nie akceptuje Regulaminu, nie może posiadać konta w serwisie 2zlote.info.
 • Warunkiem uczestnictwa w serwisie jest podanie prawdziwego i działającego adresu e-mail. Konta z podanymi fikcyjnymi lub nie działającymi adresami e-mail będą usuwane z programu.
 • W formularzu rejestracyjnym należy podać prawdziwe dane osobowe. Jeśli dane będą nieprawdziwe, konto może zostać w każdej chwili usunięte.
 • Jedna osoba może mieć tylko jedno konto w programie. Z jednego domostwa, z jednego komputera, z jednego adresu IP może być założone wyłącznie jedno konto w serwisie. Z jednego adresu e-mail, z jednego numeru konta do wypłat może korzystać tylko jeden użytkownik. Z jednego komputera dozwolone jest logowanie na jedno konto w serwisie.
 • Po 60 dniach braku aktywności konto użytkownika może zostać skasowane.
 • Konta na które nikt się nie logował przez okres 365 dni będą automatycznie usuwane.
 • Na uczestniku spoczywa wyłączna odpowiedzialność za wszelkie skutki czynności dokonanych po zalogowaniu się na jego konto, nawet jeśli czynności te zostały dokonane przez osoby nieuprawnione.
 • Oficjalnym językiem obowiązującym w programie jest język polski i znajomość polskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie informacji zawartych na stronie jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w programie. Obcokrajowcy mogą kontaktować się z administracją w języku angielskim, jednakże niezrozumienie zapisów w języku polskim nie może stanowić usprawiedliwienia łamania regulaminu ani innych zasad.
 • Uczestnictwo w 2zlote.info jest bezpłatne. Możliwe jest jednak wykupienie konta premiowanego. Nie ma możliwości zwrotu opłaty uiszczonej za wykupienie konta premiowanego.
 • Konta użytkowników w 2zlote.info co do zasady są niezbywalne. W wyjątkowych przypadkach (nieprzewidziane sytuacje losowe, całkowita rezygnacja z aktywności w serwisach podobnych do 2zlote.info) dopuszcza się pzekazanie bądź sprzedaż konta innej osobie, jednak wyłącznie za pisemną zgodą administracji.
 • Użytkownik, który zdecyduje się oddać lub sprzedać swoje konto innej osobie, nie ma prawa do ponownego zapisu ani do posiadania konta użytkownika w żadnym innym serwisie zarobkowym z grupy Atentivo.
 • Osoba, która przejęła konto po innym użytkowniku, przejmuje na siebie wszystkie prawa, obowiązki, zobowiązania oraz pełną odpowiedzialność za dotychczasowe działania poprzedniego posiadacza konta.
 • Po przejęciu konta od innej osoby należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie administrację serwisu oraz zaktualizować dane w profilu użytkownika.
 • Sprzedaż poleconych jest możliwa wyłącznie w ramach funkcjonalności udostępnionych w serwisie.
 • Nie ma możliwości zmiany osoby polecającej (uplina). Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest błąd systemu, w wyniku którego osoba zapisująca się do serwisu z zamiarem zostania czyimś poleconym zostanie wbrew własnej woli przypisana do kogoś innego. Taki fakt należy zgłosić administracji niezwłocznie po zauważeniu, nie później niż w terminie 7 dni od zapisu.

2. Zarobki i premie
 • Uczestnicy otrzymują wynagrodzenie między innymi za czytanie płatnych e-maili, odwiedzanie stron reklamodawców (płatne i punktowe kliki, surfowanie), promowanie PTP i stron partnerskich, wykonywanie prostych zadań internetowych oraz wygrywanie w konkursach.
 • Aktywnym użytkownikom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za polecanie programu innym osobom. Wynagrodzenie to stanowi 10% zarobków z klików płatnych, punktowych i maili bezpośrednich poleconych oraz 7%, 3% i 2% zarobków z płatnych klików i maili (zł) poleconych na odpowiednio drugim, trzecim i czwartym poziomie.
 • Środki zgromadzone na koncie uczestnika można wypłacić lub wymienić na reklamy bądź inne usługi dostępne w programie.
 • Punkty zdobyte w programie mogą zostać wymienione na pieniądze, reklamy, aukcje i inne dostępne usługi.
 • Użytkownicy mogą stracić zgromadzone środki za kliknięcie w link ujemny, oszukiwanie w 2zlote.info, obrażanie innych użytkowników lub administracji, działanie na szkodę serwisu, spamowanie.

3. Wypłata środków
 • Podstawową formą wypłaty jest przelew na konto bankowe.
 • Użytkownik może zażądać wypłaty w wysokości co najmniej 10 zł. Dla posiadaczy kont premiowanych minimum do wypłaty może być niższe.
 • Minimum do wypłaty może zostać czasowo lub na stałe obniżone, o czym administracja poinformuje użytkowników.
 • Wypłaty na konta bankowe nie są obciążone żadną prowizją.
 • Wypłaty na konta PayPal są możliwe od kwoty 15 zł i są wysyłane jako zapłata za usługę, a więc PayPal pobiera prowizję od każdego przelewu. Prowizja ta jest odejmowana od zarobków użytkownika.
 • Serwis 2zlote.info nie wysyła przelewów za pośrednictwem PayPal w trybie krewni/znajomi.
 • Wypłaty za pośrednictwem PayPal będą realizowane wyłącznie na zweryfikowane konta PayPal. Możliwe jest odstępstwo od tej zasady w uzasadnionych przypadkach, jednakże decyzja w tej sprawie należy wyłącznie do administracji 2zlote.info.
 • Zarobione środki można przeznaczyć na doładowanie telefonu w systemie pre-paid. Doładowania są realizowane w pełnych złotych, w kwotach wynoszących co najmniej 5 zł.
 • Wypłaty na konta bankowe realizowane są zbiorczo po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, nie później niż 14-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu zamówienia wypłaty.
 • Wypłaty na konta PayPal będą realizowane w ciągu 60 dni od zamówienia.
 • Możliwe są wypłaty ekspresowe za dodatkową odpłatnością.
 • Dopuszczalne są inne formy wypłat (np. Payza), po indywidualnym uzgodnieniu warunków.
 • Przy wypłacie środków wypłacona kwota zostanie odjęta od stanu konta w 2zlote.info.
 • Warunkiem otrzymania wypłaty jest podanie wszystkich danych koniecznych do jej zrealizowania. Konsekwencje braku niezbędnych informacji lub podania danych błędnych bądź nieprawdziwych ponosi wyłącznie użytkownik programu.
 • W przypadku niepoprawnego wypełnienia formularza wypłaty/reklamy należy liczyć się z możliwością utraty środków pobranych podczas wypełniania formularza.
 • Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny rachunek dokonać rozliczenia z tytułu obowiązku podatkowego.

4. Reklamy
 • Reklamę w 2zlote.info można zakupić płacąc środkami zarobionymi w programie lub pieniędzmi zewnętrznymi.
 • Aby zakupić reklamę nie jest wymagane posiadanie konta w serwisie.
 • W przypadku zakupu reklam standardowych reklamodawcy bezpłatnie otrzymują dostęp do statystyk zakupionych reklam.
 • Serwis 2zlote.info nie reklamuje stron zawierających treści erotyczne, wulgarne, sprzeczne z prawem, elementy szkodliwe dla odwiedzającego lub powodujące zawieszenie przeglądarki.
 • Nie będą realizowane reklamy PTP polskich autosurfów, francuskich PTP ani innych stron o podobnej uciążliwości dla odwiedzającego.
 • W serwisie 2zlote.info obowiązuje absolutny zakaz reklamowania stron sprzedających odpłatne subskrypcje sms-owe.
 • Nie będą realizowane reklamy stron zawierających więcej niż 5 ramek iframe.
 • Administracja ma prawo do ustalenia i opublikowania listy stron, które nie będą reklamowane przez 2zlote.info.
 • Administarcja zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania reklamy bez podania przyczyny. W takim wypadku zapłata za reklamę zostanie w całości zwrócona zamawiającemu.
 • Administracja 2zlote.info nie odpowiada za treść wykupionych reklam.
 • W przypadku zakupu reklamy niezgodnej z regulaminem lub zasadami umieszczonymi na stronie do zamawiania reklam, zapłata za reklamę zostanie zwrócona w takiej części, w jaka faktycznie zostanie udostępniona właścicielowi serwisu. Oznacza to, że nie podlegają zwrotowi prowizje pobierane przez pośredników i operatorów (np. opłaty za przelew) ani podatki pobrane od wysyłanej płatności (np. podatek VAT pobierany od każdego SMS-a).

5. Polityka prywatności
 • Admnistracja przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych obowiązującą w Republice Czeskiej (Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ze dne 4. dubna 2000).
 • Zapisując się do programu 2zlote.info, każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingowych, reklamowych i rozliczeniowych.
 • Nowy uczestnik zapisując się potwierdza, iż wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych do celów marketingowych i rozliczeniowych, w szczególności na wysyłanie na swój adres e-mail wiadomości zawierających informacje z serwisu oraz reklamy.
 • Tylko serwis 2zlote.info ma prawo wysyłać wiadomości e-mail do użytkowników.
 • Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne i w każdej chwili można je zmienić, po zalogowaniu się na swoje konto w programie 2zlote.info.
 • Informacje gromadzone o użytkownikach serwisu nie będą przekazywane osobom trzecim. Wyjątkiem może być jedynie obowiązek przekazania danych organom upoważnionym, nałożony na administrację przez przepisy prawa.
 • Administracja ma prawo ujawnienia danych osób oszukujących program lub innych użytkowników, w celu ostrzeżenia oraz ochrony innych przed podobnymi działaniami ze strony oszustów.
 • Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w programie, co jest równoznaczne z usunięciem wszelkich jego danych z serwisu. Administrator 2zlote.info nie ma obowiązku usuwania kont użytkownikom, którzy chcą zrezygnować z uczestnictwa w programie. Każdy użytkownik, który chce skasować swoje konto, powinien zrobić to sam.
 • Administracja zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących osób, które podjęły próbę oszukania naszego programu i zostały z tego powodu pozbawione uczestnictwa. Dane te nie będą jednak wykorzystywane do celów marketingowych ani reklamowych.
 • Informujemy, iż nasz system w celu ułatwienia diagnozowania problemów, przechowuje informacje o numerach IP, z których logują się uczestnicy.

6. Spam
 • Używanie spamu przy reklamowaniu systemu 2zlote.info (czyli np. wysyłanie wiadomości do nieznanych sobie osób, umieszczanie swojego linku w miejscach do tego nieprzeznaczonych lub zachęcanie do zapisu przy wykorzystaniu komunikatorów) jest surowo zabronione.
 • Administracja ma prawo zawiesić konto użytkownika używającego spamu do reklamowania serwisu.
 • Zakazane jest wykorzystywanie systemu prywatnych wiadomości oraz innych wewnętrznych form komunikacji w 2zlote.info do spamowania, czyli wysyłania jakichkolwiek linków lub namawiania do czegokolwiek osób które sobie tego nie życzą. Złamanie tego zakazu grozi karą finansową, a łamanie go wielokrotne karane będzie usunięciem konta z serwisu.

7. Uczciwość
 • W programie obowiązuje zasada: zero tolerancji dla oszustów.
 • Zakazane jest używanie wszelkiego rodzaju automatów oraz oprogramowania służącego do otwierania reklamowanych stron, powiadamiania o pojawieniu się nowych reklam, imitowania wejść na stronę lub innych działań użytkownika, sztucznego "nabijania" wyświetleń PTP, stron partnerskich, banerów itp.
 • Osoby łamiące powyższy zakaz zostaną usunięte z programu bez możliwości ponownego zapisu, a ich zarobki skasowane. Dane tych osób zostaną przekazane adminom innych podobnych serwisów w celu ochrony przed działaniami oszustów.
 • W programie mogą pojawić się linki o wartości ujemnej oraz inne pułapki na automaty.
 • Użytkownik ma prawo do wynagrodzenia wyłącznie za klikanie w linki lub wykonywanie zadań wyświetlanych na stronach serwisu. "Zaliczanie" reklam, które nie są udostępnione użytkownikowi poprzez wyświetlenie na stronie, będzie uznane za oszustwo.
 • Linki ujemne możliwe do kliknięcia przez człowieka muszą być odpowiednio opisane.
 • Trzykrotne w ciągu 30 dni kliknięcie w link ujemny lub "zaliczenie" innej pułapki na automaty skutkować będzie zawieszeniem konta.
 • Jeśli kliknięcie w link ujemny nastąpiło przez pomyłkę lub w wyniku awarii komputera czy przeglądarki, jego skutki mogą zostać zniwelowane pod warunkiem powiadomienia o tym administracji programu w czasie do 10 minut od kliknięcia. Za czas powiadomienia uważa się moment wysłania wiadomości przez kontakt, e-mail lub prywatnej wiadomości wewnątrz serwisu.
 • W programie mogą się pojawiać testy sprawdzające rozumienie języka polskiego. Trzykrotne w ciągu roku zaznaczenie złej odpowiedzi w teście skutkować będzie zawieszeniem konta.
 • Zaznaczenie w zainteresowaniach lub odpowiedziach do wyboru pod wiadomościami od admina wyrażenia jestem oszustem, będę oszukiwać lub innego o podobnym znaczeniu spowoduje zawieszenie konta w programie. Trzykrotne zaznaczenie takiego stwierdzenia będzie skutkowało skasowaniem konta bez możliwości ponownego zapisu.
 • Zaznaczenie w zainteresowaniach lub w innym miejscu w programie wyrażeń typu skasujcie moje konto, skasujcie mi zarobki i podobnych skutkować będzie spełnieniem przez administrację wyrażonych w ten sposób życzeń uczestnika.
 • Niewywiązanie się ze zobowiązań aukcyjnych spowoduje skasowanie konta razem z zarobkami.
 • Użytkownik, który znalazł błąd w systemie, jest zobowiązany poinformowac o tym fakcie administrację serwisu. Celowe wykorzystywanie błędów systemu w celu osiągnięcia korzyści jest uznawane za oszustwo.

8. Promowanie PTP
 • Promowanie PTP (płatne promowanie strony) jest dodatkową formą zarobku w 2zlote.info.
 • Administracja programu nie akceptuje zarabiania wyłącznie na PTP, bez aktywności w innych formach zarobków.
 • Zarobki własne uczestnika nie moga być niższe niż 5% zarobków z PTP.
 • W przypadku gdy zarobki własne spadną poniżej 5% zarobków z PTP, wejścia w link PTP tego użytkownika przestaną być naliczane.
 • Do zarobków własnych wliczane są zarobki z płatnych i punktowych klików oraz maili, surfowania w manualsurfie oraz wygrane w konkursach aktywności i klikacza. Nie wliczają się do nich zarobki z poleconych.
 • Administracja programu może rozszerzyć listę zarobków własnych o dodatkowe elementy.
 • Każdy użytkownik promujący PTP będzie miał udostępnione statystyki obejmujące wyliczenie zarobków własnych, zarobków z PTP oraz obliczony procent zarobków własnych w stosunku do zarobków z PTP.
 • Szczegółowe zasady porównywania w/w form zarobku, przeliczania punktów i kredytek do porównań oraz inne zasady promowania PTP dostępne będą na podstronie dotyczącej promowania PTP.
 • Osoby promujące PTP niezgodnie z zasadami zostaną pozbawione możliwości promowania, a w przypadku oszukiwania ich konta w serwisie zostaną usunięte.
 • Do wymiany kredytek PTP wymagana jest aktywność w programie na poziomie określonym w zasadach promowania PTP.
 • Osoby nieaktywne (które nie kliknęły przynajmniej w 10 płatnych lub punktowych linków w ciągu ostatnich 30 dni i nie zaznaczyły w swoich danych "wakacji") stracą wszystkie posiadane kredytki PTP.

9. Aukcje
 • Środkiem płatniczym w aukcjach są punkty zdobyte w 2zlote.info
 • Licytować w aukcji może każdy kto nie został pozbawiony możliwości udziału w aukcjach.
 • Wystawić aukcję może każdy kto do tej pory nie dopuścił się oszustwa w 2zlote.info ani w innym serwisie.
 • Nie wywiązanie się ze zobowiązań aukcyjnych skutkować będzie utratą konta w serwisie razem ze wszystkimi zarobkami, bez możliwości ponownego zapisu.
 • Szczegółowe zasady dotyczące aukcji dostępne są na podstronie z aukcjami.

10. Postanowienia końcowe
 • Każdy uczestnik ma prawo zgłaszać administracji uwagi dotyczące działania programu, wskazywać błędy w funkcjonowaniu serwisu oraz przedstawiać własne propozycje.
 • Konsekwencją złamania regulaminu będzie zawieszenie konta, a każda próba oszukania 2zlote.info lub innych użytkowników może skończyć się otrzymaniem kary finansowej (odjęciem środków od stanu konta) bądź utratą konta.
 • Za niekulturalne zachowanie wobec administracji i innych uczestników serwisu grozi zablokowanie lub utrata konta bez możliwości wypłaty i ponownego zapisu.
 • Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 • Użytkownik ma prawo nie zgodzić się na zmiany w regulaminie, które pogorszają warunki uczestnictwa w serwisie. W takim wypadku może zażądać wypłaty wszystkich swoich zarobków (bez minimum) na konto bankowe oraz skasowania swojego konta w serwisie. Warunkiem otrzymania wypłaty w wysokości mniejszej niż wynosi minimum jest napisanie, której zmiany w regulaminie użytkownik nie akceptuje i dlaczego.
 • Po otrzymaniu wypłaty bez minimum i skasowaniu swojego konta z powodu nieakceptacji regulaminu, obowiązuje zakaz ponownego zakładania konta w serwisie.
 • Administarcja ma obowiązek poinformować użytkowników o wszelkich zmianach w regulaminie. Odbywa się to poprzez umieszczenie Wiadomości od admina lub w inny sposób umożliwiający każdemu aktywnemu użytkownikowi zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami. Zmiany zaczynają obowiązywać nie wcześniej niż po 30 dniach od ich ogłoszenia (nie dotyczy zmian spowodowanych nagłumi czynnikami niezależnymi od administracji, np. zmiany w obowiązującym prawie czy wprowadzenie opłat przez banki).
 • Wszelkie spory wynikające pomiędzy serwisem, a użytkownikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeżeli będzie to niemożliwe, spory bedą rozstrzygane przez sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania użytkownika lub siedziby właściela serwisu.
POLECAMY RÓWNIEŻ

Kliknij po grosz!